اجرای کف کاذب طرح لگراند شرکت کنشگران توسعه پارس

در پروژه اجرای کف کاذب شرکت کنشگران توسعه پارس از کف کاذب طرح لگراند استفاده شده است. این نوع کف کاذب، تولید انحصاری گروه فنی و مهدسی کارنو می باشد که به روش مهندسی معکوس از کف کاذب لگراند فرانسه برگرفته شده است. کف کاذب طرح لگراند کارنو که نام دیگر آن کف کاذب گالوانیزه می باشد، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و با کف کاذب لگراند برابری می کند.

متراژ این پروژه ۴ متر می باشد و ارتفاع کف کاذبی که در نظر گرفته شده است، ۱۲ سانتی متر می باشد.

با استفاده از کف کاذب گالوانیزه کارنو می توان کف کاذبی با ارتفاع ۵۶ سانتی متر ایجاد کرد. این نوع کف کاذب دارای قطعه ای بسیار کاربردی به نام قطعه ارتفاع دهنده می باشد که ارتفاع آن ۱۱ سانتی متر است. با قرار دادن ۴ قطعه ارتفاع دهنده و یک پایه ساپورت با ارتفاع ۱۲ سانتی متر می توان کف کاذبی با ارتفاع ۵۶ سانتی متر را ایجاد کرد.

در پروژه اجرای کف کاذب شرکت کنشگران توسعه پارس تنها از قطعه پایه ساپورت استفاده شده است که ارتفاع ۱۲ سانتی متر را ایجاد کرده است.

این پروژه نیز با موفقیت توسط گروه فنی و مهندسی کارنو به اتمام رسیده است.