تاییدیه و گواهینامه های کف کاذب کارنو

تاییدیه مرکز پژوهش و متالوژی رازی:


تست تحمل وزن تایل :
 
 
تست تحمل وزن پایه :
 
 

گواهینامه CE :


 
 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه فنی و مهندسی کارنو می باشد

 شرکت فنی و مهندسی فرازشبکه کارنو