برچسب: کف کاذب تاسیساتی

اکتبر 28, 2019
استاندارد کف کاذب,استاندارد کف کاذب اتاق سرور,انواع کف کاذب

استانداردهای کف کاذب

استاندارد کف کاذب، مشخصات و الزامات آن با توجه به مکان و عملکرد کف کاذب به ۲ شکل معماری و تاسیساتی تقسیم می گردد، که به […]