برچسب: کف کاذب آزمایشگاه

سپتامبر 7, 2019
استفاده کف کاذب,انواع کف کاذب,قیمت انواع کف کاذب

کف کاذب آزمایشگاه

دقیقا همانند سقف های کاذب، از کف های کاذب نیز برای ایجاد فضا و پوشش اضافی در کف ساختمان استفاده می شود. در واقع کف های […]