شرکت فنی مهندسی کارنو

پروژه دیتاسنتر شرکت توزیع برق مشهد

اجرای کف کاذب شرکت توزیع برق مشهد در پروژه شرکت برق مشهد از کف کاذب آلومینییومی ۶۰*۶۰ استفاده شده و ارتفاع کف کاذب ۶۰ الی ۶۵ سانتی متر در نظر گرفته شده است. کف کاذب آلومنیومی بسیار با کیفیت است و در برابر رطوبت مقاومت بالایی دارد و دچار زنگ زدگی نمی شود. با توجه …