شرکت فنی مهندسی کارنو

پروژه اجرای کف کاذب شرکت آتیه فرزندان وطن

اجرا و نصب کف کاذب شرکت آتیه فرزندان وطن توسط گروه متخص و فنی کارنو انجام شده است. در این پروژه از کف کاذب فولادی با روکش hpl  استفاده شده است. از ویژگی های کف کاذب فولادی با روکش HPL کارنو می توان به موارد زیر اشاره نمود: وزن هر تایل کف کاذب فولادی کارنو …