شرکت فنی مهندسی کارنو

پروژه کف کاذب آتش نشانی شهر اصفهان

در پروژه کف کاذب آتش نشانی شهر اصفهان از کف کاذب گالوانیزه کارنو استفاده شده است. این نوع کف دارای مزیت های زیادی می باشد. جنس تایل های این نوع کف کاذب، از گالوانیزه می باشد و نیازی به روکش ندارد. همین امر سبب شده طول عمر این محصول افزایش یابد و رویه تایل ها …