شرکت فنی مهندسی کارنو

پروژه اجرای کف کاذب هتل رضوی مشهد

اجرای کف کاذب هتل رضوی در سال ۱۳۹۸ توسط گروه فنی و مهندسی کارنو انجام گردید. هتل رضوی با نام هتل قدس نیز شناخته شده است و سال ۱۳۵۴ افتتاح شده است. این بنا در سال ۱۳۹۵ مورد باز سازی قرار گرفته و سپس در سال ۱۳۹۸ اقدام به اجرای کف کاذب در این مکان انجام …