یک تولید شگفت انگیز و جذاب در کف کاذب کارنو

قطعه ارتفاع دهنده کف کاذب کارنو!


همانطور که در پیش تر گفته شد کف کاذب کارنو طبق متریالهای کف کاذب لگراند فرانسه (soluflex)
تولید گردیده است اما با توجه به اینکه ارتفاع کف کاذب لگراند فرانسه حداکثر 12 سانت می باشد و این امر باعث محدود شدن پروژه ها میگردید شرکت کارنو اقدام به تولید و ثبت اختراع قطعه ای جدید به نام قطعه ارتفاع دهنده نموده است که به شکرانه الهی این امر در مراحل اول تولید صورت پذیرفت و قابلیت افزایش ارتفاع را به صورت هر 11 سانت امکان پذیر نمود، که این امر باعث از بین بردن مشکل محدودیت ارتفاع در کف کاذب شد. محاسبه ارتفاع کف های کاذب کارنو بدین صورت میباشد:
در صورت نیاز به ارتفاع بالای 20 سانت یک سطح افزایش ارتفاع خواهیم داشت که مجموعا ارتفاع نهایی 23 سانت می شود.
12 سانت پایه اصلی + 11 سانت قطعه ارتفاع دهنده=23
در صورت نیاز به ارتفاع بالای 30 سانت دو سطح افزایش ارتفاع خواهیم داشت که مجموعا ارتفاع نهایی 34 سانت میشود.
12 سانت پایه اصلی +( 11 سانت قطعه ارتفاع دهنده*2)=34
 
 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه فنی و مهندسی کارنو می باشد

 شرکت فنی و مهندسی فرازشبکه کارنو