برچسب: کف کاذب تاسیساتی

آبان 6, 1398
استاندارد کف کاذب,استاندارد کف کاذب اتاق سرور,انواع کف کاذب

استانداردهای کف کاذب

استاندارد کف کاذب، مشخصات و الزامات آن با توجه به مکان و عملکرد کف کاذب به 2 شکل معماری و تاسیساتی تقسیم می گردد، که به […]