دسته: آلومینیوم 60

مرداد 26, 1398
تایل آلومینیوم

تایل آلومینیوم

دارای دو نوع روکش HPL,PVC
مرداد 26, 1398
استرینگر

استرینگر

دارای واشر ارتعاش گیر.
مرداد 26, 1398
پایه آلومینیومی

پایه آلومینیومی

جنس پایه و کلگی آلومینیوم می باشد.