دسته: alminum 60

مرداد 26, 1398

تایل آلومینیوم

دارای دو نوع روکش HPL,PVC
مرداد 26, 1398

استرینگر

دارای واشر ارتعاش گیر.
مرداد 26, 1398

پایه آلومینیومی

جنس پایه و کلگی آلومینیوم می باشد.