مرداد 27, 1398

تایل فولادی

دارای 3 روکش HPL,PVC,PVC ANTISTATIC
مرداد 27, 1398

استرینگر

دارای واشر ارتعاش گیر
مرداد 27, 1398

پایه فولادی

دارای ارتفاع حداقل 14 الی 100 ساتی متر.