دسته: product

مرداد 27, 1398

تایل فولادی

دارای 3 روکش HPL,PVC,PVC ANTISTATIC
مرداد 27, 1398

استرینگر

دارای واشر ارتعاش گیر
مرداد 27, 1398

پایه فولادی

دارای ارتفاع حداقل 14 الی 100 ساتی متر.
مرداد 26, 1398

تایل آلومینیوم

دارای دو نوع روکش HPL,PVC
مرداد 26, 1398

استرینگر

دارای واشر ارتعاش گیر.
مرداد 26, 1398

پایه آلومینیومی

جنس پایه و کلگی آلومینیوم می باشد.  
فروردین 31, 1398

مشخصات فنی و عمومی تایل استیل22.5*22.5

فروردین 31, 1398

مشخصات فنی و عمومی پایه ساپورت 12سانت

فروردین 31, 1398

مشخصات فنی و عمومی تایل اگزیت 22.5*22.5